سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
بر دلت جامه پرهیزگاری بپوشان تا به دانش برسی . [از سفارشهای خضر به موسی علیه السلام]